Danceparty's


MediDisc is een bedrijf dat zich heeft toegespitst op de professionele medische beveiliging bij evenementen.

Danceparty's, festivals tot concerten zijn een groot risico voor wat betreft het grote aantal bezoekers dat deze evenementen met zich mee brengt.


Het medisch team wordt gevormd door gespecialiseerde verpleegkundigen, die beschikken over een extra vervolgopleiding. Het medische team zal worden ondersteund door specifiek opgeleide EHBO medewerkers.


Indien de vergunning eis of op indicatie kan het team eventueel worden worden uitgebreid met één of meerdere artsen.


Gedurende het evenement is de leiding van het team in handen van een coördinator.


Gedurende het evenement brengt het medisch team potentiële risico's in kaart.

Het medisch team observeert, bewaakt en stabiliseert indien nodig de zorgvrager.

Dit alles aan de hand van protocollen in interventies die afgestemd en aansluiten op het landelijk protocol ambulance zorg.


Indien er sprake is van verdovende middelen gebruik door bezoekers van uw evenement zullen deze volgens de daarvoor bestemde protocollen worden behandeld. (Eerste Hulp Bij Alcohol en Drugs - (EHBDA)

Dit alles resulteert in zorg op professionele niveau.

In het voortraject van een evenement wordt door MediDisc overleg gevoerd met o.a. Organisator, Geneeeskundige Hulpverlening Ongevallen en Rampen (GHOR), gemeente, ambulancediensten, ziekenhuizen en de meldkamer ambulance zorg (MKA).


Elk lid van het medisch team opereert binnen de Nederlandse wettelijke kaders en normen die gesteld worden door de wetten:

Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG),

Wet geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO),

Kwaliteitswet Zorginstellingen
Wet Persoonsregistratie.


Alle zorg contacten op evenementen worden geregistreerd.  Door deze registratie kan er na afloop van het evenement snel een gedetailleerd evaluatierapport worden verstrekt aan de opdrachtgever, reguliere instanties en andere betrokkenen.


Wilt u meer informatie of een offerte op maat, neem dan contact op met MediDiscBedrijfsfeesten

Concerten

Evenementen te water

Sportevenementen

Overige evenementen

Danceparty's

Hulpverlening
 op
dance party’s

EHBO,evenementen,medische hulpverlening,evenement,autocross,motorcross,festival,houseparty,professionele hulpverlening,ambulance,ambulance huren,ambulance nodig,medisch mobiele unit,ligtaxi,patientenvervoer nederland,patiëntenvervoer,nederland,traumatainer,ambulancehulpverlening,evenementen ehbo, verpleegkundige,arts, medisch team, hulpverlening evenement