Visie van MediDisc:


Patiënt en potentiële slachtoffers  staan op de eerste plaats. Respect, echtheid, eerlijkheid en empathie geboden.

Therapeutisch klimaat scheppen voor slachtoffer en denken aan privacy en afhankelijkheid van zorg. Dat is goede zorg en professionele  EHBO / medische zorg op evenementen.

MediDisc wil de organisatie geheel ontzorgen van de medische hulpverlening.

Laat iedereen doen waar die deskundig en  voor opgeleid is en natuurlijk ook doen wat ze leuk vinden.

Genieten van het evenement en een professionele beroeps houding tonen.

MediDisc wil een goede dienstverlening neer zetten en zal in het voortraject de mogelijke risico’s inventariseren en tot een minimum beperken.

Door goed te luisteren en te overleggen met de opdrachtgever of veiligheidscoördinator,  kunnen we dit realiseren.

Wij gaan voor kwaliteit - dat wint het altijd van kwantiteit.


Visie 
van 
MediDisc

EHBO,evenementen,medische hulpverlening,evenement,autocross,motorcross,festival,houseparty,professionele hulpverlening,ambulance,ambulance huren,ambulance nodig,medisch mobiele unit,ligtaxi,patientenvervoer nederland,patiëntenvervoer,nederland,traumatainer,ambulancehulpverlening,evenementen ehbo, verpleegkundige,arts, medisch team, hulpverlening evenement