Uw veiligheid is onze zorg !

Uw veiligheid is onze zorg - ja dat klopt en die nemen wij van MediDisc heel serieus.


In onze branche van hulpverlening organisaties zijn bij ons gevallen bekend van organisaties die het allemaal niet zo nauw nemen met wat ze u leveren. Ons zijn verhalen bekend dat er gewone verpleegkundigen of ervaren EHBO’ers als ambulance verpleegkundige worden ingezet. Dat kan toch niet jazeker dat kan dus nog wel - de vraag is wil u dat ?


Wilt u dit als inhurende partij ? JA ? Lekker goedkoop !! Tuurlijk prijs is belangrijk en als het misgaat een hoop problemen.

Goedkoop kan duurkoop zijn.

NEE is ons advies hiermee doe je af aan de kwaliteit en er kunnen hierdoor komt de hulpverlening naar slachtoffers in gevaar.


U heeft hierin een controlerende taak als opdrachtgever.


Wat kunt u doen om zeker te zijn dat u kwaliteit geleverd krijgt:


Vraag om inzage in diploma’s van ingehuurd personeel.

Vertrouwen is goed = CONTROLE IS BETER !!!


De hulpverlening wereld zit lastig in elkaar voor een leek.

Om u een beetje bekend te maken in de medische wereld zal ik hier wat uitleggen.

ALS - betekend Advanced Life Support

Deze is onder te verdelen in 2 groepen ACLS en ATLS wat betekend dit?

ACLS = Advanced Cardiac Life Support

ATLS = Advanced Trauma Life Support


Een ambulance verpleegkundige is een verpleegkundige die een ATLS of ACLS opleiding heeft gevolgd met als aanvulling hierop het diploma uitgegeven door de ambulance academie - SOSA diploma - ambulance verpleegkundige. - studie voorafgaande aan werken op de ambulance

7 jaren ! Ook heeft de ambulance verpleegkundige meestal een PHTLS (Pre Hospital Trauma Life Support)  diploma.

Een gewone verpleegkundige mag en kan niet op een ambulance zijn werk uitoefenen !

Een anesthesie medewerker is geen ALS verpleegkundige geen trauma specialist en geen ambulance verpleegkundige, dus zonder aanvullende opleiding geen ACLS of ATLS verpleegkundige. Een anesthesie verpleegkundige daar in tegen is wel een verpleegkundige maar zonder aanvullende opleiding ook geen ATLS verpleegkundige, maar wel een ACLS verpleegkundige.

Een SEH (spoedeisende hulp) verpleegkundige heeft als die ATLS verpleegkundige is een TNCC (Trauma Nurse Core Course) gevolgd die bijna gelijk gesteld kan worden met ambulance verpleegkundige, maar ook die is dit niet, maar komt heel dichtbij.

Heeft u een ALS (advanced life support) verpleegkundige ingehuurd - is dit een verpleegkundige met een intensive care diploma- een intensive care verpleegkundige is zowel ATLS als ACLS.

Een hartbewaking verpleegkundige zonder trauma aantekening is geen ATLS verpleegkundige wel een ACLS verpleegkundige.


Hierdoor is het zo dat MediDisc - gezien de kwaliteit die zij levert ook duurder in prijs, maar naar aanleiding wat u nu leest ook verklaarbaar.


Vragen die u moet stellen aan de personeels leverende organisatie zijn:

Welke verpleegkundige is er aanwezig op mijn evenement.

Wat voor soort verpleegkundige is dit.

Inzage in diploma’s en identiteit bewijs.

Is de verpleegkundige geregistreerd in het BIG register. Zo ja nummer uit dit register.

Is de verpleegkundige op de ambulance wel in het bezit van een SOSA diploma ambulance verpleegkundige.


Ook verdient het de aanbeveling om de uitrusting te controleren !! Indien een ambulance uitgerust is volgens LPA 7.2 dienen er heel wat zaken aanwezig te zijn. Een opsomming hiervan vindt u op deze pagina. http://www.medidisc.nl/ambulance,%20vervoer,%20repatri%C3%ABring,%20ambulancevervoer,%20 ambulance%20huren,%20ligtaxi,%20liggend%20ambulance%20vervoer.html

MediDisc geeft u altijd op verzoek inzage in diploma’s.

MediDisc levert ook daadwerkelijk het personeel wat zij op papier zet.

MediDisc kiest voor kwaliteit en rekent een markt conforme prijs.

MediDisc is aspirant lid van  Stichting Evenementen Hulpverlening Nederland wat een kwaliteits keurmerk aan het ontwikkelen is voor onze branche - hulpverlening op evenementen.


Ik hoop dat u nu wat meer duidelijkheid heeft hoe het in elkaar zit en wat u mag verwachten van ingehuurd personeel en materiaal.

Redenen om voor MediDisc

te kiezen:

KWALITEIT

MARKT CONFORM PRIJZEN

BETAALBARE PRIJZEN

TRANSPARANTIE

INZAGE IN DIPLOMAS VAN INGEHUURD PERSONEELKWALITEIT = MEDIDISC


Wil je lekker goedkoop en niet marktconform betalen

Geen kwalitatief goed personeel

Kies een andere hulpverleningsorganisatie !


MediDisc arrogant ?

NEE MediDisc neemt hulpverlening echt heel serieus !!

En speelt geen spelletjes die potentiële slachtoffers in gevaar kunnen brengen.


UW VEILIGHEID EEN ZORG VOOR MEDIDISC


KEURMERK evenementen hulpverlening is in ontwikkeling bij  Stichting Evenementen Hulpverlening Nederland


MEDIDISC IS HIER ASPIRANT LID VAN !

http://www.stichting-ehn.nl/

website volgt binnenkort !


Omdat kwaliteit beloond moet worden met een keurmerk